1, Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập những thông tin trên website linachi.vn bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng.

Đây là những thông tin mà linachi.vn cần khách hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của linachi.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trong quá trình thanh toán và giao dịch tại website linachi.vn chúng tôi chỉ lưu trữ những thông tin về đơn hàng để thuận tiện cho việc giao hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu trữ.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho ban quản trị website linachi.vn những hành vi sử dụng trái phép, làm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2, Phạm vi sử dụng thông tin

Linachi.vn  sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
  • Giao hóa đơn đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp.
  • Gửi email, sms và những chương trình khuyến mãi về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  • Gửi thông báo về các hoạt động đến khách hàng.
  • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng và các hành vi giả mạo khách hàng.
  • Liên lạc với người sử dụng trong những trường hợp cần thiết.
  • Không sử dụng thông tin khách hàng ngoài việc xác nhận đơn hàng, và liên hệ có liên quan đến các giao dịch tại linachi.vn

3, Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin dữ liệu của khách hàng được lưu trữ trong vòng 2 năm kể tử thời điểm khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khi có yêu cầu hủy bỏ. Người dùng muốn yêu cầu xóa bỏ thông tin lưu trữ vui lòng liên hệ trong mục 4

4, Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần Linachi:

  • Địa chỉ: Sunview Town, Đường D2, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM.
  • Hotline: 0919.655.776
  • Email: [email protected]

5, Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình 

Người dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Hoặc yêu cầu linachi thực hiện việc nhày.

Người dùng có trách nhiệm cập nhật dữ liệu để thông tin cá nhân được đảm bảo chính xác và kịp thời.

Người dùng có quyền gửi những khiếu nại về việc lộ thông tin cho bên thứ 3 đến ban quản trị website linachi.vn. Linachi sẽ có trách nhiệm trả lời giải quyết và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật thông tin cá nhân.

6, Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin của người dùng được linachi cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Việc thu thập và lưu trữ thông tin khi đã được khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Không cung cấp, hay chuyển giao hoặc trao đổi mua bán thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của khách hàng.

Chúng tôi chỉ cung cấp một số thông tin bắt buộc gôm tên, số điện thoại và địa chỉ cho bên dịch vụ vận chuyển hàng hóa để thuận tiện cho việc giao hàng và nhận hàng.

Trong trước hợp bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu, linachi có trách nhiệm thông báo vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xữ lí, và chúng tôi cũng thông báo đến cho khách hàng được biết.